Fallen brothers

R.I.P

Peter Reinfeldt Ladrones MC

En broder som lämnade alldeles för tidigt.

Saknad men aldrig bortglömd

Vi skänker en stilla tanke till familj, vänner och bröder